Warning: file_put_contents(/home/handuqhba8npduu/wwwroot/temp/caches/c/article_pro_B4B872E3.php) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Permission denied in /home/handuqhba8npduu/wwwroot/includes/cls_template.php on line 198

Notice: can't write:/home/handuqhba8npduu/wwwroot/temp/caches/c/article_pro_B4B872E3.php in /home/handuqhba8npduu/wwwroot/includes/cls_template.php on line 200
联系我们_网店信息_系统分类_广州韩都国际有限公司 - Powered by ECShop
 
会员登录 会员注册
当前位置: 首页 > 系统分类 > 网店信息 > 联系我们

联系我们

联系方式

 

 

SKYPE:annaji88 

 

 

MSN:anqina@live.com

 

 

QQ:2533374745    1358825269

 

 

Email:2533374745@qq.com 

 

TEL: 15374012062 

 

 

地址:广州市白云区均禾街道石马桃源西街环
           
约一横一巷2号一楼仓库+你的会员名
 
 
 
收件人:你的会员名(一定要写)
 
 

收件人电话:15374012062 
 
 

 

 

 


Warning: file_put_contents(/home/handuqhba8npduu/wwwroot/temp/compiled/help.lbi.php) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Permission denied in /home/handuqhba8npduu/wwwroot/includes/cls_template.php on line 262

Notice: can't write:/home/handuqhba8npduu/wwwroot/temp/compiled/help.lbi.php in /home/handuqhba8npduu/wwwroot/includes/cls_template.php on line 264
 

© 2005-2021 广州韩都国际有限公司 版权所有,并保留所有权利。
广东省广州市白云区 Tel: 13560178372 E-mail: 2533374745@qq.com
QQ 2533374745 淘宝旺旺tang562766448 MSN anqina@live.com Skypeannaji88
共执行 29 个查询,用时 0.390844 秒,在线 7 人,Gzip 已禁用,占用内存 1.810 MB
Powered by ECShop v2.7.3   Licensed